Zoek naar informatie

Image Description

Waarom uitleg?

Gemeenten kunnen sinds 2012 gebruik maken van deze wetgeving welke toen nog Wet Werk en Bijstand heette om mensen te 'activeren'. Hierbij bestaat de mogelijkheid om mensen een tegenprestatie te laten verrichten, bijvoorbeeld werken met behoud van uitkering.

Sinds 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om de wet uit te voeren. Helaas gaat het daar nogal eens mis, bijvoorbeeld door werkzoekenden op banen te zetten die normaal gesproken door betaalde werknemers uitgevoerd worden. Dit maken werkbedrijven bekend onder de noemer 'activatie' of 're-integratie'. Ook de controle, om na te zien of het gaat om additionele taken of 'echt werk', ontbreekt vaak.

Omdat er maar weinig werkzoekenden zijn die bij het eerste contact met de gemeente en/of het werkbedrijf informatie krijgen over de participatiewet en de regelgeving die in betreffende gemeente geldt is informatie rondom de wet en de uitvoering hiervan nu op deze website gemakkelijker te raadplegen.

Natuurlijk zouden consulenten u ook kunnen helpen maar in de praktijk weten velen te weinig van de wetgeving en hoe deze toe te passen. De gemeente is echter verantwoordelijk waardoor het lijkt dat een consulent beschermd is voor de fouten die worden gemaakt. 

Additioneel werk = Extra werk

Het komt soms voor: u gaat werken met behoud van uitkering en voert werkzaamheden uit waarvoor eigenlijk salaris betaald zou worden. Als u hier iets van zegt dan zal u worden gekort op uw uitkering. Ook als u de werkzaamheden gewoon uitvoert. Als onbetaalde arbeidskracht kunt u ingezet worden in te zetten voor commerciële activiteiten zoals productiewerk. Pas wel op: u mag alleen additionele werkzaamheden uitvoeren. Een voorbeeld: u mag stickers plakken of doosjes vouwen omdat het bedrijf hiermee niet hoeft te investeren in machines. Het bedrijf kan op een website schrijven dat het sociaal bezig is maar betrokken uitkeringsgerechtigen en mensen met een SW-indicatie zijn daar niet mee geholpen. 

Bedrijven die werk uitbesteden aan een gemeente of een werkbedrijf weten vaak van niet dat ook bijstandsgerechtigden werkzaamheden voor hen uitvoeren en vertrouwen op de informatie die zij van het werkbedrijf of de gemeente hebben ontvangen. Zij maken op hun eigen website vaak 'reclame' door aan te geven dat zij werk uitbesteden voor de 'zwakkeren in de samenleving'. Dit zijn ook de mensen die langdurig geen vaste baan hebben gehad omdat zij bijvoorbeeld een eigen onderneming zijn gestopt.
Het uitbesteden van werk is helaas nooit additioneel werk. Een bijstandsgerechtigde mag het dus niet uitvoeren. Daarbij is één uitzondering: als in de Gemeentelijke Veroordening staat dat er (maximaal) 1 maand gewerkt mag worden dan mag de bijstandsgerechtigde dit werk gewoon uitvoeren. Voorbeeld van werk: productiewerk.

Ook is er soms sprake van een schijnconstructie waar de gemeente wel van op de hoogte is maar mede omdat zij een financieel gewin hebben verder niets ondernemen. Iemand krijgt bijvoorbeeld een tijdelijk contract nadat er enkele maanden met behoud van uitkering is gewerkt. Als er vervolgens geen nieuwe baan is gevonden valt de persoon terug in een uitkering en start alles opnieuw. Soms kiest de werkzoekende om zich dan maar in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Hij of zij komt dan niet in de bijstand.
Voorbeeld van werk: pakjes sorteren bij een postbedrijf.


Documenten:

Relevante PDF documenten worden hier later handmatig geplaatst omdat er geen gebruik gemaakt zal worden van een database.

documenten