Over deze website:

Deze website is gericht op het verstrekken van informatie over de Participatiewet en de daarbij behorende 
(reeds gepubliceerde) nieuwsartikelen, rapportages en ervaringen van werkzoekenden. Het doel hierbij is
om werkzoekenden beter te informeren over de regelgeving en het voorkomen van misbruik ten behoeve
van commerciƫle werkzaamheden: de zogenaamde verdringing van de arbeidsmarkt.

De website is niet van commerciƫle aard. Er worden op de website geen scripts gebruikt om u op internet
te volgen of 
persoonlijke data op te slaan of door te verkopen. Vanuit participatiebaan.nl zullen nooit
ongevraagd e-mail berichten verzonden worden. 

Er zijn mensen die het nodig vonden om een e-mail te zenden waarin was beschreven dat de database van
participatiebaan.nl is gekopieerd en zal worden verkocht aan de hoogste bieder tenzij een aanzienlijk bedrag
via bitcoins betaald zou worden. Het probleem hierbij is dat er nooit een database aanwezig is geweest. 
Ook menen mensen dat er gebruik gemaakt is van WordPress en doen daartoe hack pogingen.  
Ik wens deze mensen veel succes met het vinden van een echte baan. 


Laatste website wijzigingen:

2024:

Enkele hyperlinks aangepast.
Pagina 'niet solliciteren' tijdelijk verwijderd. Deze pagina beschreef met modern solliciteren zoals sommige bedrijven en gemeenten doen om gemakkelijk kandidaten te vinden. Sollicitatie is hierbij vervallen terwijl het kenbaar maken dat je beschikbaar bent wel noodzakelijk is.

Mailadressen verwijderd. Een e-mail adres blijft behouden maar helaas zijn er wel mensen die het misbruiken door reclame te sturen., al dan niet gebruik makend van een VPN verbinding.

Eerste upload van deze 'nieuwe' site. Er moet nog veel geschreven worden maar dit is (wegens blindheid) een langdurig traject.

2023:

Teksten aangepast of aangevuld. Publicatie op internet dat participatiebaan.nl zal worden bijgewerkt naar een CMS versie.

Een zorginstelling waarvoor onbetaald vrijwilligerswerk is geleverd is niet zo zuinig geweest met beveiliging van data. Hierdoor is een door mij gebruikt e-mail adres ongevraagd verzonden waardoor ik regelmatig reclame kreeg van zaken waar de directie mee bezig was. Mijn mailadres heeft tijdelijk een auto-reply gehad en is per april 2023 vervallen en verwijderd. Enkele mailberichten zijn behouden omdat deze zijn aangemeld bij Autoriteit Consument en Markt.

2022:

Het gebruik van het OpenDyslectic lettertype is vervallen. Hoewel het lettertype gewenst was door mensen met dyslexie kwamen er ook klachten binnen van mensen die moeite hadden het lezen en blijkbaar geen kennis hadden hoe teksten voor hen wel leesbaar te maken. 

Het niet kunnen afdrukken was een middel om milieuvervuiling te voorkomen. De teksten op deze website waren niet beschermd dus mensen zouden via een omweg alsnog kunnen afdrukken. Algemene computerkennis ontbrak bij velen. De omweg om af te drukken is niet meer nodig zodat er nu rechtstreeks geprint kan worden. 

Enkele teksten en hyperlinks zijn verwijderd omdat zij verwezen naar verwijderde websites. Op die websites was bijvoorbeeld beschreven hoe werkzoekenden gebruikt konden worden zonder ze daadwerkelijk een vaste baan aan te bieden maar hen te belonen met wat ervaring. 

In plaats van eigen PHP code is nu gebruik gemaakt van een CMS van Mobirise. Hoewel CMS (= Content Mangement System) voor velen gemakkelijker is heeft dit wel gezorgd voor afhankelijkheid van het systeem en het langzamer of moeilijker aanpassen van content, meer datagebruik  op smartphones en grotere back-ups.  

CONTACT

Wilt u een document toevoegen aan participatiebaan.nl ?
Stuur het per e-mail. U ontvangt een mail retour als uw document is gepubliceerd.

U kunt natuurlijk ook vragen stellen maar let op: het werk aan deze website is vrijwillig
en het kan dus enige tijd duren voordat u een antwoord krijgt.