Welkom op participatiebaan.nl!

Deze website is gericht op het verstrekken van informatie over de Participatiewet en de daarbij behorende (reeds gepubliceerde) nieuwsartikelen, rapportages en ervaringen van werkzoekenden. Het doel hierbij is om werkzoekenden beter te informeren over de regelgeving en het daarbij voorkomen van misbruik ten behoeve van commerciële werkzaamheden: de zogenaamde verdringing van de arbeidsmarkt.

Om ook mensen met dyslexie bij te staan maakt deze website gebruik van het OpenDyslexic lettertype. De enige uitzondering hierop zijn publicaties welke zich op andere websites bevinden en documenten die door derden geschreven zijn. Afhankelijk van uw internetbrowser en browserinstellingen krijgt u het lettertype te zien. De website kent geen beveiliging dus middels knippen/plakken kunt u tekst in een tekstverwerker plaatsen en elk gewenst lettertype gebruiken.

Let op: denk aan het milieu: het afdrukken van pagina's op deze website is voorzover mogelijk uitgeschakeld!


Waarom uitleg over de Participatiewet?


Gemeenten kunnen sinds 2012 gebruik maken van deze wetgeving welke toen nog Wet Werk en Bijstand heette om mensen te 'activeren'. Hierbij bestaat de mogelijkheid om mensen een tegenprestatie te laten verrichten, bijvoorbeeld werken met behoud van uitkering.

Sinds 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om de wet uit te voeren. Helaas gaat het daar nogal eens mis, bijvoorbeeld door werkzoekenden op banen te zetten die normaal gesproken door betaalde werknemers uitgevoerd worden. Dit maken werkbedrijven bekend onder de noemer 'activatie' of 're-integratie'. Ook de controle , om na te zien of het gaat om additionele taken of 'echt werk', ontbreekt vaak.

Komt u in zo'n situatie dan loopt u vaak tegen een muur van onbegrip aan en zal men u mogelijk dreigen met het korten van uw uitkering als u hiervan iets zegt. Ook als u de werkzaamheden gewoon uitvoert! Het is meestal het gevolg om u als onbetaalde arbeidskracht in te zetten voor commerciële activiteiten zoals productiewerk. Bedrijven die werk uitbesteden aan een gemeente of werkbedrijf weten vaak van niet dat ook bijstandsgerechtigden werkzaamheden voor hen uitvoeren en vertrouwen op de informatie die zij van het werkbedrijf of de gemeente hebben ontvangen. Zij maken op hun eigen website vaak 'reclame' door aan te geven dat zij werk uitbesteden voor de 'zwakkeren in de samenleving'.

Ook is er soms sprake van een schijnconstructie waar de gemeente wel van op de hoogte is maar mede omdat zij een financieel gewin hebben verder niets ondernemen. Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van een contract waarbij de werkzoekende na enkele maanden te hebben gewerkt met behoud van uitkering, een tijdelijk contract aangeboden krijgt om hetzelfde werk uit te voeren. Na dit contract valt een werkzoekende terug in een uitkering of kiest de uitkeringsgerechtigde er voor om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel om niet opnieuw in de 'oude situatie' te belanden. De grootste fout hierbij is de uitvoering van de wetgeving: men had kunnen beseffen dat het werk uitgevoerd zou worden door zowel uitkeringsgerechtigden als mensen die loon ontvangen.

Omdat er maar weinig werkzoekenden zijn die bij het eerste contact met de gemeente en/of het werkbedrijf informatie krijgen over de participatiewet en de regelgeving die in betreffende gemeente geldt is informatie rondom de wet en de uitvoering hiervan nu op deze website gemakkelijker te raadplegen.